Wege Tenn

Knut Erik Wallberg

 

Allmänt

WEGE TENN VITTSJÖ eller WEGE TENN eller KW

Vittsjö


Formgivare/Designers:

Knut-Erik Wallberg 1922 - 2009


Kommentar

Wege Tenn kännetecknas av en mångfassetterad tillverkning bestående av såväl korpus som smycken. Likt Rune Tennesmed, Roland Landerholm m.fl. svenska tennsmeder, har även Knut-Erik Wallberg funnit en marknad utanför Sveriges gränser, inte minst i USA.


Comment

Wege Tenn / Wallberg had a very diversified production but is probably most recognized for his pewter jewelry. Like some of his colleagues Wallberg successfully exported to the US and other countries.