Vinyl LP Skivor

 

Välkommen,

här har du en lista på vinyl LP i MacAckes Garage. Skicket är för det mesta gott men vissa kan ha spelats mer än andra. Vill Du ha något från MacAckes Garage eller vill Du ha mer information skickar Du ett mail till MacAcke genom att klicka här.


Welcome,

This page lists Vinyl LP’s that can be found in MacAcke’s Garage. Most Records are in good condition. The Covers are worn but mostly in fair condition. If You are interested in any Record please click here to send a mail to MacAcke.