Vackrare Vardagsvara

 

Allmänt

Avdelning hos Wikman och Wiklund i Stockholm i samarbete med Svenska Slöjdföreningen.

Från 1924 fristående firma.

Innehavare Grosshandlaren Ernst Holmqvist.

Egen stämpel/logotyp.


Kommentar

Bland medarbetare kan nämnas Ericson, Estrid som var anställd som konsulent.

Bröderna Tage och Nils Fougstedt samt Edwin Ollers var några av de vilkas föremål var till försäljning hos Vackrare Vardagsvara där tenn bara var en del av sortimentet.

Den största delen av tennföremål stämplade med Vackrare Vardagsvara stämpeln är formgivna av Edwin Ollers.