Urban Ström

 

Allmänt

Urban Ström

Urban Ström

Göteborg?


Kommentar

Startade framställningen av båtreliefer 1959. Efter en tid har tekniken även förts över till tavlor.