Uno Åhrén

 

Uno Åhrén 1897 - 1977

Arkitekt och formgivare
Verksam hos

Firma Svenskt Tenn, Stockholm


Kommentar

Stadsplanerare och sedemera Professor vid Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Inredde Firma Svenskt Tenns bägge butiker.

 

OBS !!!

Föremål som visas på sidan är med olika grader av sannolikhet formgivna av Uno Åhren. I de fall, där föremålen saknar stämpel eller annan signatur, kan MacAcke inte garantera att uppgiften är helt korrekt. Faktafel förekommer överallt, i auktionsbeskrivningar, i böcker och artiklar och inte minst på internet.

Vid allmän osäkerhet använder MacAcke uttrycken Möjligen eller Sannolikt eller Tillskriven.