Svenska Tennstämplar - Y

Swedish pewter marks - Y

 

Ystad Tenn

AB Ystad Metallindustri 1919 - 1942

AB Ystad Metall 1942 - 1969

Ystad

Sammanslås med Mitab

till Scandia Present AB 1969

Karlshamn

 

AB Ystad Metallindustri 1919 - 1942

AB Ystad Metall 1942 - 1969

Ystad

Sammanslås med Mitab

till Scandia Present AB 1969

Karlshamn

 

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt och som börjar med bokstaven X.


OBS!!!

Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning.

MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.Welcome to the MacAcke listing of Swedish Pewter Hallmarks occurring on Pewter objects  from 1913 and onwards. Below, this page shows pewter marks/Signatures starting with X.


Note !!!

Please treat the information on this page as guidance.

MacAcke doesn´t claim to know the truth.

Please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning only shows that there is a known connection between Company and Designer.

Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.