Svenska Tennstämplar - O

Swedish pewter marks - O

 

Ollers (Formgivare/Designer)

Edvin Ollers 1888-1959

Norrtälje
Verksam hos:

Schreuder & Olsson

Herman Bergman Konstgjuteri AB

CG Hallbergs Guldsmedsaktiebolag.

 

OHL

O H Lagerstedt AB 1888 -

Eskilstuna


 

O.A. (Formgivare/Designer)

Oscar Antonsson 1898-1960

Ystad
Verksam hos:

AB Ystad Metallindustri

AB Athena

 

OO (Formgivare/Designer)

Olle Olsson

ÖstersundVerksam hos:

Firma Tennsmeden, Östersund

Jämtslöjd


 

OP

Olle Petersson

Bollnäs


 

OH ? Å ??

Filipstad 
O.AHLBERG (Formgivare/Designer)

Olof Ahlberg 1876-1956

Stockholm


Verksam hos:

Schreuder & Olsson AB

 

O.N.M
 

OLA

Lergöken Konsthantverk

Alvi Andersson

Ängelholm


 

ORRKLOU

Stockholm 

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt och börjar med bokstaven O.


OBS!!!

Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning.

MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.


Welcome to the MacAcke listing of Swedish pewter marks occurring on pewter objects  from 1913 and onwards. Below, this page shows pewter marks/Signatures starting with O.


Note !!!

Please treat the information on this page as guidance.

MacAcke doesn´t claim to know the truth.

Please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning only shows that there is a known connection between Company and Designer.

Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.