Sylvia Stave

 

Allmänt

Sylvia Stave   1908-1994


Verksam hos

C G Hallberg (CGH), Stockholm


Kommentar

Silversmed och formgivare.

Hos CG Hallberg arbetade Sylvia Stave i såväl silver som nysilver och tenn.

Till hennes mer kända arbeten hör olika kannor utförda i nysilver.

OBS !!!

Föremål som visas är med olika grader av sannolikhet formgivna av Sylvia Stave. I de fall, där föremålen saknar stämpel eller annan signatur, kan MacAcke inte garantera att uppgiften är helt korrekt. Faktafel förekommer överallt, i auktionsbeskrivningar, i böcker och artiklar och inte minst på internet.

Vid allmän osäkerhet använder MacAcke uttrycken Möjligen eller Sannolikt eller Tillskriven.