Svenska Tennstämplar - källor, anvisningar

Swedish Pewter Hallmarks - Sources

 

Källförteckning.

På denna sida redovisas källor.


Fakta och bilder på MacAckes tennsidor är insamlade från eget material, diverse litteratur, från internet och från museer. Informationen rör i allmänhet svenska tennstämplar men kan också innefatta information om tennstämplar i norden samt övriga Europa.Sources

On this page You will find different sources used. Litterature, Internet Links and Museums.


This section is mainly about information concerning Swedish marks but contains also information on Scandinavian pewter marks and in some cases European pewter marks.

Museer


Blekinge Museum

Kulturen i Lund

Nationalmuseum

Nordiska Museet

Ystads Konstmuseum

Litteratur / Trycksaker


Anna Petrus - Konstnär och Formgivare.

Skrift av Sonja Lyttkens.

Anna Petrus - Skulptör och industrikonstnär.

Marie Rehnberg.

CG Hallbergs Jubileumsutställning 1860-1960.

Häfte

CG Hallbergs Tenn,

Katalog November 1940

Estrid Ericson Orkidé i vinterlandet.

Monica Eriksson, Hedvig Hedqvist, Kristina Wängberg-Eriksson m.fl.

Estrid Ericson - Serien Svenska Arkitekter och Formgivare.

Christian Björk

Gammalt Tenn.

B.O. Santesson

Hemmet och den moderna smaken.

Nils G Wollin

Konsthantverk och Hemslöjd i Sverige 1930-1940.

Åke H Huldt (red), m.fl

Konsthantverk och konstindustri i Norden.

Erik Zahle (red) m.fl

L'Art décoratif Moderne en Suède.

Erik Wettergren

Läsning för tennvänner.

Birger Bruzelli

Modern Swedish Decorative Art.

Nils G Wollin

Modernt Svenskt Tenn.

Hedvig Hedqvist, Rikard Jacobsson, Jan Von Gerber

Nutida Svensk Konstslöjd i Bild.

Nils G. Wollin

Stockholmsutställningen 1930.

Officiell Huvudkatalog

Svenskt 1920-tal. Konstindustri Konsthantverk.

Anne-Marie Ericsson.

Svenskt Tenn - Josef Frank och Estrid Ericson.

Kristina Wängberg-Eriksson Uppsats

Svenskt Tenn Katalog 1930

Svenskt Tenn Katalog 1931

Svenskt Tenn 65 år.

Häfte

Svenskt Tenn från Svenskt Tenn.

Monica Eriksson (Uppsats)

Tennsamlarens Uppslagsbok.

Johan Möller

Tenn ur våra samlingar.

Nationalmuseum Utställningskatalog 454

Ystadiana 1999 Perssöner.

Ystad Fornminnesförening