S&O / Schreuder & Olsson

 

Allmänt

S&O eller Schreuder & Olsson

Schreuder & Olsson AB Tenngjuteri 1896 -

Stockholm


Härstammar ev. från  Fabriksaktiebolaget Hercules, Stockholm


Formgivare/Designers

Olof Ahlberg

Estrid Erikson

Nils Fougstedt

Aron Jerndal

Axel Larsson

Edvin Ollers

Oskar Andersson (O.A.)

  1. J.Björk

Sven Boberg

Eugen Hammarberg

Gustav Sandberg

Alf Wallander

C.F. Åkerlind


Kommentar

S&O tillkom 1896 och knöt tidigt kontakt med Alf Wallander. Aron Jerndal och Olof Ahlberg är även de högt uppskattade medarbetare men dess mest välkände formgivare är nog Edvin Ollers. Schreuder & Olsson framhärdar kvalitè och avstår sålunda från metalltryckeri och arbetar uteslutande med gjutna produkter.

Schreuder & Olsson förefaller vara huvudleverantör av tennföremål till Svenska Slöjdföreningen och Wikman & Wiklunds samarbetsprojekt Vackrare Vardagsvara.