SWÅ / Jokkmokks Tenn

 

Allmänt

SWÅ eller SWÅ + Jokkmokks Tenn

Sigurd Åhman AB

Jokkmokks Tenn

Nya Jokkmokks Tenn

Jokkmokk


Hantverkare/Konstnärer

Lars Pirak m.fl.


Kommentar

SWÅ står för Sigurd Waldemar Åhman en guldsmed som startade tillverkning av tennföremål på 1960-talet. Sigurd Åhman grundade även Jokkmokks Tenn. Detta företag drevs sedan vidare av Sigurd Åhmans dotter. Jokkmokks Tenn köptes så småningom av de anställda som driver företaget vidare.


Likt flera andra hade Åhman äldre och historiska föremål och mönster - inte minst det s.k. lappsilvret - som förlaga. En bidragande orsak till tennproduktionen var den tidens höga silverpris. SWÅ rönte stor framgång med sin tennproduktion och hade som mest över 20 anställda. Från Jokkmokks Tenn har det skett flera avknoppningar bl.a. Hantverkarnas Tenn Jokkmokk


Hos Jokkmokk Tenn har flera kända konstnärer/hantverkare verkat. Mest omtalad är kanske Lars Pirak och hans saltripa.


De bokstavskombinationer som förekommer påstämplade visar vilken hantverkare som tillverkat föremålet.


På senare tid har silvret ånyo fått en mer framträdande roll i tillverkningen hos Nya Jokkmokks Tenn. Även ny design förekommer i allt större utsträckning.