Ossian Elgström

 

Allmänt

Ossian Elgström  1883 - 1950

Multikonstnär. Tecknare, Grafiker, Målare och Författare.

1906-07 Utbildning på Konstakademien, Stockholm

Studier i Köpenhamn och Paris


Verksam hos

Firma Svenskt Tenn, Stockholm


Kommentar

Arbetade åt Firma Svenskt Tenn i slutet av 1920-talet. Bland hans arbeten märks Brickor , Fat och Bordsskivor, gärna med motiv hämtade från Lappland.