Ortstämplar

Geographical Pewter Marks

 
 

Ortstämplar

På denna sidan finns bilder på tennstämplar som hänför sig till svenska geografiska platser. Det kan vara en stad, en kommun, ett landskap m.fl.

Geographical Pewter Marks

On this page are pictures of Pewter Marks translated to actual  geographical places.


This section only shows marks from Sweden.