OHL

O H Lagerstedt AB

 

Allmänt

OHL

O H Lagerstedt AB, Eskilstuna 1888 -

Grundades av O H och C R Lagerstedt år 1888. Aktiebolag år 1907.


Kommentar

I början av 1930-talet när tennet var högt uppskattat men fortfarande kanske lite dyrt startades mer eller mindre masstillverkning av tennföremål på flera platser i landet för att kunna tillgodose allmänhetens köplust. I Eskilstuna var OH Lagerstedt, jämte KE&Co och Lundin & Lindberg, en av de mer framträdande producenterna av detta tenn. En del av OH Lagerstedts produktion bär tydliga drag av någon formgivare/konstnär - dock ännu okänt vem.