L&L

Lundin & Lindberg

 

Kommentar

Arbeten i Aluminium, Koppar, Mässing och Tenn. Kokkärl och prydnadssaker.

I början av 1930-talet när tennet var högt uppskattat men fortfarande kanske lite dyrt startades mer eller mindre masstillverkning av tennföremål på flera platser i landet för att kunna tillgodose allmänhetens köplust. I Eskilstuna var Lundin & Lindberg jämte KE&Co, och OH Lagerstedt, en av de mer framträdande producenterna av detta tenn. I Lundin & Lindberg´s produktion finns många föremål, framförallt en del skålar och kandelabrar, vilka torde ha formgetts av någon formgivare/konstnär - dock ännu okänt vem. Det finns samband mellan tillverkningen hos Lundin & Lindberg och Nordtenn.

Allmänt


L&L


AB Lundin & Lindberg Metallvarufabrik

1919 - 1987 Eskilstuna


Grundades av Sven J Lindberg tillsammans med K A Lundin och Ernst Lundin