K.E.&Co

Knut Eriksson & Co.

 

Kommentar

Tillverkning av husgeråd i koppar och aluminium samt prydnadssaker i tenn.

I början av 1930-talet när tennet var högt uppskattat men fortfarande kanske lite dyrt startades mer eller mindre masstillverkning av tennföremål på flera platser i landet för att kunna tillgodose allmänhetens köplust. I Eskilstuna var KE&Co, jämte Lundin & Lindberg och OH Lagerstedt, en av de mer framträdande producenterna av detta tenn. KE & Co´s produktion innehåller många föremål vilka torde ha formgetts av någon formgivare/konstnär - dock ännu okänt vem.


Samband förekommer mellan stämpeln SVENSKT TENN ovan och KE&Co.

Allmänt

K.E.&Co

Grundades av Knut Eriksson och Gunnar Andersson i Eskilstuna.

1906 - 1946 Knut Eriksson & Co.

1946 - 1968 Knut Ericsson & Co Metall-fabriks AB 1946 - 1968