GVH

Guldvaruhuset

 

Allmänt

GVH

Guldvaruhuset Aktiebolag

Stockholm


Kommentar

Möjligen har GuldVaruHuset inte haft någon egen tillverkning av tenn utan har låtit stämpla GVH på inköpta föremål. Bl.a förekommer det föremål som ingår i CG Hallbergs sortiment. Övervägande delen av sortimentet förefaller vara stämplat G8.

GVH var SWEDAC-registerat mellan 1923 - 1965.