Firma Svenskt Tenn

 

SVENSKT TENN STOCKHOLM

Firma Svenskt Tenn, 1924 - 1933

AB Svenskt Tenn 1933 -

Stockholm

Kommentar

Grundat av Estrid Ericson och Nils Fougstedt 24 oktober 1924. I början fanns firman på Smålandsgatan  40 men flyttade 1927 till sin nuvarande adress på Strandvägen 5. Redan vid starten innehöll sortimentet  flera hundratals artiklar för att, mot slutet av tennets guldålder i början av 1930-talet, ha långt över tusen artiklar. Därefter har antalet nyheter på tennsidan varit begränsat. Bland annat förekommer det en del nytillskott som är variationer på föremål formgivna i början av 1930-talet  eller tidigare. I början av 2000-talet uppdrog man även åt tio svenska konstnärer att formge nya föremål.


Om Firma Svenskt Tenn och dess formgivare finns spaltmil att läsa. En del litteraturhänvisningar visas här.General

SVENSKT TENN STOCKHOLM

Firma Svenskt Tenn, Stockholm


Comment

Founded by Estrid Ericsson and Nils Fougstedt 1924. Sweden´s most renowned company for pewter and modern design. There is a lot written about this company and it´s co-workers. For more information - Please look elsewhere, in litterature and on the internet.

 

Alla föremål av tenn från Firma Svenskt Tenn är stämplade med ”änglastämpeln” (se ovan). Inga andra varianter förekommer.

All  pewter objects originating from Firma Svenskt Tenn are marked with the ”Angel” Hallmark shown above. There are no variations.