FAK

Fabriksaktiebolaget Kronsilver

 

Allmänt

FAK

Fabriksaktiebolaget Kronsilver. 1927 -

Lidingö, Stockholm


Formgivare/Designers:

Nils Fougstedt  

Rolf Engströmer


Kommentar

FAK´s tillverkning innefattar föremål i såväl Silver som Brons och Tenn. Ett flertal av Nils Fougstedt signerade föremål i såväl Brons som Tenn förekommer.

Verkställande Direktör vid starten 1927 var ARNFELT, Ivar Halfdan

FAK finns ädelmetallregistrerad hos SWEDAC mellan 1930 och 197X