Estrid Ericson

 

Allmänt

Estrid Ericson 1894-1981


Verksam hos

Wikman & Wiklund och Svenska Slöjdföreningens Vackrare Vardagsvara

Egen firma, Svenskt Tenn AB 1924 - 1975


Kommentar

Studier vid Tekniska Skolan (Konstfack)

Kom, i samband med sitt arbete på Wikman & Wiklunds Vackrare Vardagsvara, i kontakt med Nils Fougstedt med vilken hon startade Firma Svenskt Tenn 1924. Estrid Ericson är kanske det namn som mest förknippas med modernt svenskt tenn. Estrid Ericson tog intryck av föremål från andra kuturer  vilket tydligt kunde märkas på en del föremål hos Firma Svenskt Tenn. Om Estrid Ericson finns massor att läsa om på internet och annorstädes. Ett flertal böcker finns utgivna som helt eller delvis tar upp Estrid Ericson och/eller Firma Svenskt Tenn. En del av dessa finns omnämnda här.

OBS !!!

Föremål som visas är med olika grader av sannolikhet formgivna av Estrid Ericson. I de fall, där föremålen saknar stämpel eller annan signatur, kan MacAcke inte garantera att uppgiften är helt korrekt. Faktafel förekommer överallt, i auktionsbeskrivningar, i böcker och artiklar och inte minst på internet.

Vid allmän osäkerhet använder MacAcke uttrycken Möjligen eller Sannolikt eller Tillskriven.