Casi

 

Allmänt

Casi

? Okänd

Kommentar

Förmodligen ett handelsföretag som likt TYR stämplade Casi på olika tennföremål från skilda tillverkare.

Det förkommer samband med Z-tenn, Sikström, Persmässoboden, Gotland m.fl.


General

Casi

? Unknown

Comment

Probably a trading company which like TYR had its own collection bought from different sources.

There are connections with Z-tenn, Sikström, Persmässoboden, Gotland m.fl.