BT / BKT

Börje Tennung

 

Allmänt

BT eller BKT

Börje Tennung hos Erik Fransson Konst-Tenn (BT)

Ateljé Börje Tennung, Borås (BKT)

Börje Tennung 1943 -


Kommentar

Börje gick i lära hos sin far Erik Fransson. Erik Fransson Konst-Tenn var en plantskola för flera kända tennsmeder. Här började tvillingbröderna Arne och Rune Ottosson, far och son Sture och Bengt Blomqvist och även Rune Tennesmed sin bana. Börje tog i unga år över efter Erik Fransson efter dennes alltför tidiga bortgång. Tennsmidet lever vidare genom Tennung Design i Borås och drivs av Börje och hans fru Karin. BKT-stämpeln står för Börje & Karin Tennung. Tennung arbetar även med förgyllt och försilvrat tenn. En del av Tennungs föremål har som förlaga olika snäckskal funna på den svenska västkusten i trakterna kring Torekov och Hallands Väderö.

Likt flera andra svenska tennsmeder hade Tennung även en betydande export till USA under tenneran mellan mitten av 1960-talet och slutet av 1980-talet.