Björn Trägårdh

 

Allmänt

Björn Trägårdh 1908 - 1998

Inredningsarkitekt, Målare och Formgivare


Verksam hos

Firma Svenskt Tenn, Stockholm

CG Hallberg, Stockholm


Kommentar

Konstnärlig medarbetare hos Firma Svenskt Tenn från slutet av 1920-talet till mitten av 1930-talet. En av de mest uppskattade formgivarna av tennföremål i Sverige. Blandade gärna tenn med mässingsdetaljer.

På Stockholmsutställningen 1930 deltog Trägårdh i CG Hallbergs monter.

OBS !!!

Föremål som visas är med olika grader av sannolikhet formgivna av Björn Trägårdh. I de fall, där föremålen saknar stämpel och/eller annan signatur, kan MacAcke inte garantera att uppgiften är helt korrekt. Faktafel förekommer överallt, i auktionsbeskrivningar, i böcker och artiklar och inte minst på internet.

Vid allmän osäkerhet använder MacAcke uttrycken Möjligen eller Sannolikt eller Tillskriven.