Wiwen Nilsson

 

Allmänt

W.N.

Wiwen Nilsson 1897 - 1974


Verksam hos:

Ystad Metall AB


Kommentar

Wiwen Nilsson är en av Sveriges mest kända silversmeder. Han lät även tillverka tennföremål hos Ystad Metall.