Wincent

 

Wincent

Wincent Andersson

Göteborg


Kommentar

Wincent Andersson hade ingen egen tillverkning.

Han lät olika tennsmeder bidra till hans varulager som han sedan själv sålde.

Noterbart är att Wincent även formgav hela eller delar av föremål för att på så sätt få unika objekt att sälja.

Bland underleverantörerna fanns Härryda Ädelmetall.