Ulla Fogelklou-Skogh

 

Allmänt

ufs eller US

Ulla Skogh född Fogelklou 1913 - 1986

Helsingborg


Verksam hos

Ystad Metall AB