Svenska Tennstämplar - Ö

Swedish pewter marks - Ö

 

Östberg & L.

ÖSTBERG & LENHARDTSONS NYA AB

1915 - 1933

Stockholm

 

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt.


Längre ner visar denna sida stämplar/signaturer som börjar med Ö.


Har Du några frågor ?

Kan Du korrigera eller komplettera något på sidan ?


Klicka här för att skicka ett mail till MacAcke.


OBS!!!

Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning.

MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.


Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.


Welcome to the MacAcke listing of Swedish Pewter Hallmarks occurring on Pewter objects  from 1913 and onwards.


Below, this page shows Hallmarks/Signatures starting with Ö.


If You have any questions or would like to add or change any information please feel free to send a mail to MacAcke. Just click here.


Note !!!

Please treat the information on this page as guidance.

MacAcke doesn´t claim to know the truth.


Also please note that a Designer mentioned with a Hallmark not necessarily has worked with Pewter under said Hallmark. The Designer mentioning just shows that there is a known connection between Company and Designer.