Svenska Tennstämplar - I

Swedish pewter marks - I

 

IÅB (Formgivare/Designer)

Ivar Ålenius-Björk 1905 - 1978

YstadVerksam hos:

AB Ystad Metallindustri

 

IA (Formgivare/Designer)

Ivar Andersson 1907 - 1993

VislandaVerksam hos:

Egen verkstad i Vislanda

 

I Wremp (Formgivare/Designer)

Ivar Wremp

Angelstad


Verksam hos:

Wremp Konstsmide 1921 -

Angelstad (Ljungby)

 

I.J. (Formgivare/Designer)

Ivar Johnsson 1885 - 1970Verksam hos:

AB Astrid M Aagesen

Hälsingborg

 

IR (Formgivare/Designer)

Ingegerd Råman 1943 -

Stockholm


Verksam hos:

Firma Svenskt Tenn

Stockholm

 

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt.


Längre ner visar denna sida stämplar/signaturer från som börjar med I.


Har Du några frågor ?

Kan Du korrigera eller komplettera något på sidan ?


Klicka här för att skicka ett mail till MacAcke.


OBS!!!

Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning.

MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.


Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.

Welcome to the MacAcke listing of Swedish pewter marks occurring on pewter objects  from 1913 and onwards.


Below, this page shows marks/Signatures starting with I.


If You have any questions or would like to add or change any information please feel free to send a mail to MacAcke. Just click here.


Note !!!

Please treat the information on this page as guidance.

MacAcke doesn´t claim to know the truth.


Also please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning just shows that there is a known connection between Company and Designer.

I BOSSLER (Formgivare/Designer)

Ingvar Bossler 1904 - 1968

Gamleby

Verksam hos: Egen verkstad i Gamleby.