Svenska Tennstämplar - F

Swedish pewter marks - F

 

FAK

Fabriksaktiebolaget Kronsilver

Stockholm 

F. Janson (Formgivare/Designer)


Verksam hos:

Tennsmedjan Hyllinge

Affa Alex

 

FL & Co

Ferdinand Lundqvist & Co, 1864 -

Göteborg 

FINNVEDS TENN


 

Forse Gnista (Formgivare/Designer)

Verksam hos:

Mitab

 

FOUGSTEDT TENN

Fougstedt Tenn

Stockholm 

FA SVENSK METALLKONST

Stockholm
 

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt.


Längre ner visar denna sida stämplar/signaturer som börjar med F.


Har Du några frågor ?

Kan Du korrigera eller komplettera något på sidan ?


Klicka här för att skicka ett mail till MacAcke.


OBS!!!

Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning.

MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.


Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.

Welcome to the MacAcke listing of Swedish pewter marks occurring on pewter objects  from 1913 and onwards.


Below, this page shows marks/Signatures starting with F.


If You have any questions or would like to add or change any information please feel free to send a mail to MacAcke. Just click here.


Note !!!

Please treat the information on this page as guidance.

MacAcke doesn´t claim to know the truth.


Also please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning just shows that there is a known connection between Company and Designer.