Tenn & Metallförädlings A.B.

 

Allmänt

Tenn & Metallförädlings AB

Stockholm 1898 -


Föregångare till Fabriksaktiebolaget Hercules.


Formgivare

Robert Busck

Alf Wallander 1862 - 1914