Tage Fougstedt

 

Kommentar

Tennsmed, målare och formgivare.

Tage Fougstedt var en av tre bröder med stora konstnärliga talanger. Började sin bana på Fougstedt Tenn som han drev tillsammans med sin bror Nils. De levererade bland annat till Wikman och Wiklunds avdelning Vackrare Vardagsvara. Hans bröder - Nils Fougstedt och Arvid Fougstedt - är mer kända.

Tage Fougstedt var anställd som formgivare hos NK när Nils Fougstedt och Estrid Ericsson startade Firma Svenskt Tenn men kom att arbeta i verkstaden hos Svenskt Tenn där hans bror Nils blev en högt uppskattad formgivare. Tennföremål  signerade av Tage Fougstedt är relativt ovanliga, däremot förekommer det inte sällan målningar.


Allmänt

Tage Fougstedt

Tage Fougstedt 1882 - 1968

Stockholm


Verksam hos

Fougstedt Tenn, Stockholm

Firma Svenskt Tenn, Stockholm

Nordiska Kompaniets (NK) metallavdelning

 

Använd pilarna för att bläddra bland bilderna ! / Please use arrows to toggle pictures