TESI / Tenn & Silver AB

 

Allmänt

TESI

Tenn & Silver AB, Göteborg

1944 - 1982


Formgivare/Designer

Tage Göthlin


Kommentar

Relativt få föremål av tenn från TESI förekommer och då oftast i form av handcicelerade  objekt signerade Göthlin.