Roland Kempe

 

Allmänt

Roland Kempe 1907 - 1991Verksam hos

Troligen Firma Svenskt Tenn, StockholmKommentar

Bildkonstnär och författare. Utbildad på  Kungliga Konsthögskolan. 

Representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum m.fl.