Oscar Antonsson

 

Allmänt

OA eller MODELL ANTONSSON

Oscar Antonsson 1898 - 1960

Ystad


Studerade konst i Lund.


Verksam hos

AB Ystad Metallindustri, Ystad

AB Athena, Ystad


Kommentar

Antonsson är en av de mest omtyckta svenska formgivarna i tenn utanför kretsen kring Firma Svenskt Tenn. Han var representerad på Stockholmsutställningen 1930.