Olof Ahlberg

 

Allmänt

Olof Ahlberg 1876 - 1956

Utbildad på Tekniska skolan (Konstfack) samt

Studieresor till Tyskland, Frankrike och Italien.

Verksam hos

Schreuder & Olsson, Stockholm

Fabriksaktiebolaget Hercules, Stockholm

Representerad på

Nationalmuseum