Harald Nilsson

 

Allmänt

HN

Harald Nilsson, Malmö 1926 - 1954

Harald Nilsson AB, Malmö 1954 -


Kommentar

Det råder en viss tveksamhet om det är sedemera juvelerarbutiken Harald Nilsson som ligger bakom stämpeln.