Gamleby Tenn 

Ingvar Bossler

 

Allmänt

Gamleby Tenn

Gamleby, Småland


Innehavare/Designers/Hantverkare

Ingvar Bossler 1904 - 1968

Kunglig hovleverantör


Kommentar

Firman Gamleby Tenn startades av Ingvar Bossler i slutet av 1920-talet. Den upphörde vid andra världskrigets början förmodligen på grund av brist på råvara.

Troligen härstammar alla föremål stämplat Gamleby Tenn från Ingvar Bossler men bara en del är stämplade med I BOSSLER.


Ingvar Bossler övertog sin faders Urmakeriaffär i mitten av 1920-talet. Urmakerifirman, Anderssons Ur-Optik-& G-Affär J E,  var registrerad i Swedac mellan 1929 - 1960.


Ingvar Bossler är bror till konstnären/målaren Hilding Bossler men är själv inte helt obekant som tonsättare till dikter av bl.a. Nils Ferlin.


Ingvar Bossler är väl känd i Västervikstrakten för sina generösa donationer. Vid sin död testamenterade han inventarier och pengar, till en stiftelse som bland annat delar ut stipendier till musik- och kulturintresserade ungdomar. Stiftelsen ligger även bakom Bosslerrummet på Erneborgs seniorboende i Gamleby.

Hösten 2017 lät Bosslerstiftelsen försälja Bosslerrummets tennföremål hos Västerviks Auktionsbyrå, till genomgående höga priser.