Fabriksaktiebolaget Herkules

 

Allmänt

Fabriksaktiebolaget Herkules

Stockholm


Härstammar från  Tenn & Metallförädlings AB, Stockholm

och eventuellt föregångare till  Schreuder & Olsson, Stockholm


Formgivare

Aron Jerndal

Alf Wallander 1862 - 1914