Erik Mattsson

 

Allmänt

Erik Mattsson

Erik Mattsson 1898 - 1978


Verksam hos

AB Ystad Metall


Kommentar

Erik Mattsson arbetade i verkstaden hos Ystad Metall och kom så småningom att bli en av dess mest framstående ciselörer.