EMTI

 

Allmänt

EMTI

Eskilstuna Metall- & Thermosindustri 1925 - 1930

Emtiverken 1930 -

Eskilstuna


Kommentar

Ett av många metallföretag i Eskilstuna som var delaktiga i den omfattande produktionen av tennföremål på 1930-talet. Bland de mer framträdande företagen i Eskilstuna fanns K.E.& Co (Knut Eriksson och Company), L&L (Lundin & Lindberg) samt OHL (O H Lagerstedt). Det finns för närvarande ingen känd namngiven formgivare/designer hos EMTI men det kan mycket väl ha förekommit.

EMTI har även tydliga samband med stämpeln Svenskt Tenn ovan till höger.