EM / EMI

 

Allmänt

EM eller EMI

Eskilstuna Metallindustri AB 1920 -

Eskilstuna


Kommentar

Ett av många metallföretag i Eskilstuna som var delaktiga i den omfattande produktionen av tennföremål på 1930-talet. Bland de mer framträdande företagen i Eskilstuna fanns K.E.& Co (Knut Eriksson och Company), L&L (Lundin & Lindberg) samt OHL (O H Lagerstedt).

Det finns för närvarande ingen känd namngiven formgivare/designer hos EM/EMI men det kan mycket väl ha förekommit.