SP / OP / Bockens

 

Allmänt

SP Bollnäs Tenn - Sigfrid  Petersson 1888 - 1951

eller Tenn OP Bollnäs  - Olle Petersson

eller Bockens Tenn Bollnäs - Bockens Tenn / Thomas Petersson

Bollnäs, Hälsingland.


Kommentar

Sigfrid Petersson övertog 1914 en Guldsmedsfirma med atelje belägen på Långgatan 14 i Bollnäs. Under den stora tennperioden på 1960,70-talet - startade han parallellt med sin guldsmedsverkstad tillverkning av tennföremål. Likt andra tenntillverkare i norra Sverige hämtades mycket av inspirationen från den lokala bondekulturen.


Senare övertogs rörelsen av sonen Olle Petersson som drev den vidare.


Namnet Bockens Tenn tillkom och logotypen började användas. Bockens Tenn drevs av sonsonen Thomas Petersson.


Bockens Tenn övertog i slutet av 1900-talet en mängd gjutformar (kokiller) från Harald Linder i Uddevalla. Det är osäkert om dessa någonsin kom till användning i Bollnäs.

Bockens Tenn levde vidare ett tag in på 2000-talet.


Guldsmedsaffären drivs vidare (2013) av fjärde generationen - Tobias Petersson.