Anna Petrus

 

Allmänt

A.Petrus

Anna Petrus-Lyttkens  1886 - 1949

Konsthanverkare, Skulptris, Grafiker


Verksam hos

Herman Bergmans Konstgjuteri.

Firma Svenskt Tenn.

CG Hallberg

Näfveqvarns Bruk

samt i egen ateljé.


Representerad på

Nationalmuseum, Nordiska Museet, Metropolitan Museum New York.


Kommentar

Föddes som Anna Petersson i Uppsala.

1910 Utbildning på Konsthögskolan.

Byter namn till Petrus.

1917 Gift med Harald Lyttkens.

Anna Petrus är en av de allra främsta formgivarna inom Svenskt Tenn. Föremål formgivna av Anna Petrus skattas mycket högt. Många av hennes mest kända föremål har ett lejon avbildat i någon form men även pantern är ett vanligt förekommande motiv. På Stockholmsutställningen 1930 deltog Anna Petrus i Herman Bergmans monter.

Om Anna Petrus finns massor att läsa om på internet och annorstädes.

OBS !!!

Föremål som visas är med olika grader av sannolikhet formgivna av Anna Petrus. I de fall, där föremålen saknar stämpel och/eller annan signatur, kan MacAcke inte garantera att uppgiften är helt korrekt. Faktafel förekommer överallt, i auktionsbeskrivningar, i böcker och artiklar och inte minst på internet.

Vid allmän osäkerhet använder MacAcke uttrycken Möjligen eller Sannolikt eller Tillskriven.